реклама 468

Monday, November 30, 2009

Хижа "Селимица" за фирма АЙДО-С ООД

Хижа "Селимица" ще бъде управлявана от пернишката фирма АЙДО-С ООД. Това решиха общинските съветници на Перник. Фирмата, която спечели конкурса е предложила най-ниската сума за концесия в размер на 2033 евро. В същото време фирмата е дала заявка, че ще направи инвестиции в обекта в размер на 48 495лв., а в инфраструктурата ще инвестира 25 280лв. Фирмата-концесионер е заявила, че ще разкрие 13 работни места. Най-високата сума дадена за концесия на хижа "Селимица" е в размер на 2277евро и е предложена от "Лора-4" ЕООД. Другата фирма, желаеща да получи хижата „ЕЛ ГРУП С"ООД е предложила сума от 2100 евро и инвестиции за 29 000 евро. Работните места, които другите концесионери са предложили да бъдат разкрити са съответно 4-ма души и 7 души персонал.
Източник: zapernik.com

0 comments:

Post a Comment