реклама 468

Saturday, January 3, 2009

парк Витоша

Табела на природен парк Витоша в местноста Селимица в южната част на Витоша. За туристие трябва да е ясно, че освен парк, Витоша е планина и си крие всички рискове.
Posted by Picasa

0 comments:

Post a Comment