реклама 468

Monday, January 26, 2009

Общинските съветници за хижа Селимица: да се избере нов наемател

Кладница | Раят на Витоша
Категории:

* Кметство
* Селимица
* Туризъм
Общински съвет
Общински съветВ сряда на 21 Януари 2009 година в сградата на общината в гр. Перник се проведе заседание на комисията за "Децата, младежта, спорта и туризма" към Общинския съвет. В точка трета от дневния ред бе разгледан въпросът за стопанисването на хижа Селимица. Присъстваха председателят на комисията Кирил Симеонов и членовете Галина Асенова, Любомир Жотев, Антонина Асенова и Драгомир Драгомиров. Важно участие в заседанието взеха и г-н Добри Митрев, председател на Общинския съвет, директора на Дирекция „Хуманитарни дейности” Нелета Вълова, експерта по спортни дейности Иво Денов, както и г-н Румен Танев, директор на ОП "Спортни имоти".

Оказа се, че председателят на комисията г-н Кирил Симеонов лично се е борил с проблема с хижата още от преди 5 години. Ходил е къде ли не. Поставил е дори въпроса пред г-н Удев - висш ръководител в БТС, който е сключил първият договор с настоящия наемател за срок от 10 години. Собствеността обаче преминава от държавна в общинска. Договорът се анулира, но се подписва от общината отново със същия

* Добави нов коментар
* Изпрати на приятел
* Прочетете повече

0 comments:

Post a Comment